Select language

pl flag   en flag   pl flag   pl flag

 forbesa 2017

 

W dniu 09.02.2017r. Zakład Tworzyw Sztucznych i Wyrobów Różnych HEKO został wyróżniony na łamach miesięcznika Forbesa "Diamenty Forbesa 2017" w rankingu firm najszybciej zwiększających swoją wartość w województwie świętokrzyskim o poziomie przychodów od 5 do 50 mln PLN.

 

kostka

Nowa kostka i...

Piękno nowo położonej kostki brukowej daje ogromną satysfakcję wizualną jej właścicielowi, niestety z biegiem czasu owe piękno nowego bruku zaczyna znikać a w to miejsce pojawiają się problemy z  jego trwałością i estetyką. Ale czy na pewno tak musi być?

...Wykwity,...

Po ułożeniu kostki brukowej prędzej czy później zaczną się naturalne procesy chemiczne zachodzące zarówno wewnątrz, jak i na powierzchni naszej kostki. Najpowszechniejszym z nich jest pojawianie się na jej powierzchni białych nalotów, tzw. wykwitów wapniowych.

Są one zjawiskiem charakterystycznym dla większości materiałów porowatych, a w szczególności tych, które pracują w zmiennych warunkach cieplno-wilgotnościowych. Jeżeli materiał porowaty zawiera związki dobrze rozpuszczalne w wodzie, to jest bardzo prawdopodobne, że będziemy mieli do czynienia z powstawaniem wykwitów.  Mechanizm powstawania wykwitów jest ściśle związany z transportem rozpuszczonych w wodzie (cieczy porowej) soli na powierzchnię materiału porowatego, gdzie zachodzi odparowanie wody i ich krystalizacja. Mechanizm taki niestety bardzo często zachodzi w kostce brukowej.

 

publiczne 2016

HEKO realizuje obowiązki prowadzenia publicznej kampanii edukacyjnej wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Powyżej certyfikat potwierdzający realizację obowiązku w roku 2016 za pośrednictwem Eko Cykl Organizacji Odzysku Opakowań S.A.

 

 

forbesa 2016

HEKO Zakład Tworzyw Sztucznych i Wyrobów Różnych został wyróżniony nagrodą, która wręczana jest przedsiębiorstwom najszybciej zwiększającym swoją wartość. W 2014 roku firma osiągnęła przychód ze sprzedaży w kwocie 20 967 906 złotych, zaś zysk ze sprzedaży w kwocie 5 448 950 złotych. W porównaniu z poprzednimi latami powyższy zysk spowodował wzrost wartości firmy o 28,37% w latach 2012-2014. Powyższy wynik umożliwił uzyskanie 10 miejsca na liście firm, których przychody zawierają się w przedziale od 5 mln do 50 mln.

 

Godziny Otwarcia:
pon. - pt. 06:00 – 20:00
pon. - pt. 08:00 – 17:00
pon. - pt. 08:00 – 16:00