Select language

pl flag   en flag   pl flag   pl flag

logo UE rgb 1

Dotacje UE

Firma realizuje projekt pt. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW celem zapewnienia niezależności energetycznej w Zakładzie Tworzyw Sztucznych i Wyrobów Różnych "HEKO".

Celem projektu jest zapewnienie niezależności energetycznej budynkom przemysłowym położonym w miejscowości Czermno. Firma prowadzi tam zakład przetwórstwa tworzyw sztucznych, który wymaga dużych ilości energii elektrycznej, dla prawidłowego działania maszyn, urządzeń oraz oświetlenia hal. Realizacja niniejszego projektu ma doprowadzić do sytuacji, gdzie całość energii pochodziła będzie z odnawialnego źródła energii – energii słonecznej. Dodatkowo zakłada się sprzedaż nadwyżek produkowanej energii do sieci. Zadania jakie realizowane będą w projekcie obejmują zakup środków trwałych oraz prace montażowe - elektrownia fotowoltaiczna do mocy do 1 MW wraz z przebudową wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej celem połączenia systemu z budynkami, a także przyłącze do sieci. Projekt realizuje koncepcję projektowania uniwersalnego – system wyposażony będzie m.in. użyteczne i łatwe w obsłudze oprogramowanie sterujące. Projekt zgodny jest z założeniami Działania 3.1. RPO Woj. Świętokrzyskiego, bowiem obejmuje swoim zakresem budowę infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych - energii słonecznej.

Całkowita wartość projektu 4 185 835,55 PLN, z czego dofinansowanie 1 838 051,34 PLN.

 

logo ue


 

Firma realizuje projekt pt. Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie HENRYK KONIECZNY ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH I WYROBÓW RÓŻNYCH "HEKO".

Przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach firmy HENRYK KONIECZNY ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH I WYROBÓW RÓŻNYCH "HEKO" poprzez modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem OZE, docieplenie stropu pod przestrzenią nieogrzewaną, docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, wymianę drzwi zewnętrznych. Montowane urządzenia i materiały będą fabrycznie nowe.

Projekt jest zgodny z celami RPO WŚ 2014-2020, szczególnie osi III i działania 3.2. Efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach ponieważ zwiększa efektywność energetyczną przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w woj. świętokrzyskim.

Projekt realizowany będzie w okresie 01.02.2019 – 31.12.2021.

Całkowita wartość projektu 2 539 746,48 PLN, z czego dofinansowanie 1 163 102,98 PLN.

 

logo ue


 

 Firma realizuje projekt pt. Internacjonalizacja działalności firmy HENRYK KONIECZNY ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH I WYROBÓW RÓŻNYCH "HEKO".

Przedmiotem projektu jest uczestnictwo firmy HEKO w branżowym programie promocji dla branży "Części samochodowe i lotnicze". Celem projektu jest wypromowanie firmy HEKO oraz jej marek produktowych na rynkach zagranicznych oraz zwiększenie wolumenu sprzedaży eksportowej.

Projekt obejmuje udział w 2 wydarzeniach w charakterze wystawcy (Niemcy, USA) oraz w 1 wyjazdowej misji gospodarczej (Chiny) związanych z międzynarodowymi imprezami targowo-konferencyjnymi.

Uzupełniająco firma zrealizuje dodatkowe działania promocyjne, o charakterze wspomagającym, a mające za cel promocję marek produktowych oraz działalność firmy poza granicami kraju (m.in. różnego rodzaju gadżety reklamowe i promocyjne).

Projekt realizowany w ramach działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych Przedsiębiorstw”, poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu 360 200,00 PLN, z czego dofinansowanie 216 120,00 PLN.

 FE POIR poziom pl 1 rgb

Godziny Otwarcia:
pon. - pt. 07:00 – 18:00
pon. - pt. 08:00 – 17:00
pon. - pt. 08:00 – 16:00