Select language

pl flag   en flag   pl flag   pl flag

logo ue

Firma realizuje projekt pt. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW celem zapewnienia niezależności energetycznej w Zakładzie Tworzyw Sztucznych i Wyrobów Różnych "HEKO".

Celem projektu jest zapewnienie niezależności energetycznej budynkom przemysłowym położonym w miejscowości Czermno. Firma prowadzi tam zakład przetwórstwa tworzyw sztucznych, który wymaga dużych ilości energii elektrycznej, dla prawidłowego działania maszyn, urządzeń oraz oświetlenia hal. Realizacja niniejszego projektu ma doprowadzić do sytuacji, gdzie całość energii pochodziła będzie z odnawialnego źródła energii – energii słonecznej. Dodatkowo zakłada się sprzedaż nadwyżek produkowanej energii do sieci. Zadania jakie realizowane będą w projekcie obejmują zakup środków trwałych oraz prace montażowe - elektrownia fotowoltaiczna do mocy do 1 MW wraz z przebudową wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej celem połączenia systemu z budynkami, a także przyłącze do sieci. Projekt realizuje koncepcję projektowania uniwersalnego – system wyposażony będzie m.in. użyteczne i łatwe w obsłudze oprogramowanie sterujące. Projekt zgodny jest z założeniami Działania 3.1. RPO Woj. Świętokrzyskiego, bowiem obejmuje swoim zakresem budowę infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych - energii słonecznej.

Całkowita wartość projektu 4 185 835,55 PLN, z czego dofinansowanie 1 838 051,34 PLN.

Godziny Otwarcia:
pon. - pt. 06:00 – 20:00
pon. - pt. 08:00 – 17:00
pon. - pt. 08:00 – 16:00